Ostali alat

AJUSTABLE GROOVER

AJUSTABLE GROOVER

BONE FOLDER

BONE FOLDER

EDGER

EDGER

HEEL PLATE

HEEL PLATE

PVC Kutija za ljepilo

PVC Kutija za ljepilo

Metalna Kutija za ljepilo

Metalna Kutija za ljepilo

Grijač za vađenje čavala

Grijač za vađenje čavala

Skala za mjerenje veličine cipela

Skala za mjerenje veličine cipela

ROUGHENER

ROUGHENER

TRIANGULAR RASP

TRIANGULAR RASP